Verzekerd, ja of nee?

Het bezit van een smartphone, tablet of laptop is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Bij aanschaf ervan kunnen behoorlijke bedragen gemoeid zijn, en vaak heeft men waardevolle gegevens op het toestel staan. Dat het toestel door u of uw kind defect raakt is een veelvoorkomend fenomeen. Bij de reparatie loopt u mogelijk opnieuw tegen kosten op, vooral als u uw toestel niet hebt verzekerd. Waar men vaak echter niet van op de hoogte is, is dat in meer dan de helft van de gevallen de reparatie wordt gedekt door uw inboedelverzekering. De meeste inboedelverzekeringen bieden in en rondom uw huis voor een bepaald maximumbedrag dekking voor schade aan uw smartphone en/of tablet.

Wat te doen bij schade aan uw smartphone of tablet? Om je schade te melden belt u met uw tussenpersoon of de verzekeraar. Meld de schade altijd zo snel mogelijk. Vaak krijgt u meteen te horen of de schade wel of niet onder de dekking valt. De maximale dekking en de hoogte van het eigen risico hangen van uw polis af.

Laat uw telefoon verzekeren bij VistaRepair!