Privacy disclaimer

Disclaimer © Copyright 2020 VistaTelecom / Handelsnaam VistaRepair

Alle rechten voorbehouden.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van VistaTelecom is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan deze site te framen of anderszins zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming te gebruiken of te verveeluldigen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Prijzen en informatie

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch er kunnen altijd verschillen of onjuistheden voorkomen op onze website of bij derden zoals partnersites. De meest voorkomende reden dat gegevens mogelijk anders kunnen overkomen of onjuist vermeld staan, heeft te maken het updaten van de data welke in de regel in de nachturen gebeurd. Indien u twijfelt aan de echtheid van een gegeven of een onjuistheid constateert zouden zij u willen verzoeken contact op te nemen met onze klantenservice om u ervan te verwittegen welke informatie of prijstelling correct is. Onze klantenservice beschikt over de meest actuele prijzen en informatie. Onze excuses voor eventuele onjuistheden welke u zou kunnen tegen komen of constateert.